DDP istiyorlar yapalım mı?

Belgenin tamamı çevrilsin mi?
Kaynak dil:
DDP istiyorlar yapalım mı?

Dostumuz telefonda “Hocam alıcı malların teslimi için DDP diye bir şey söyledi, ben de çalışalım ve bakalım size cevap yazarız dedim” diye söze başladı.

“DDP olayını pek anlamadım hatta hiç duymadığımdan biraz da tedirgin oldum” diye de devam etti.

INCOTERMS 2020 kuralları çerçevesinde, DDP/Delivered Duty Paid/Gümrük Resmi Ödenmiş Olarak Teslim terimi aşağıdaki gibi açıklanmaktadır.

” Satıcının malları alıcıya belirlenen varma yerinde veya eğer kararlaştırılmışsa belirlenen varma yerindeki ilgili noktada,

– İthalat için gümrüklenmiş halde,

– Gelen taşıma aracında,

– Boşaltmaya hazır şekilde,

– Mallar alıcının tasarrufuna bırakıldığında teslim etmesini ifade eder.

DDP uyarınca satıcı, alıcıya karşı, yalnızca alıcının ülkesinde gerçekleştirilebilecek olan, örneğin malların ithalat için gümrüklemesi gibi bazı yükümlülükler altına girer.

Satıcının bu yükümlülükleri alıcının ülkesinde yerine getirmesi fiziki veya hukuki nedenlerle zor olabileceğinden, bu gibi durumlarda satıcının DAP veya DPU kuralları uyarınca satış yapmayı düşünmesi önerilir.”

Bunu daha basit bir dille üretici dostumuza anlattığımda,

“Nasıl yani, alıcının ödeyeceği vergileri de mi ben ödeyeceğim” diye hayretle sormuştu.

Cevabımın evet olması üzerine de “Arkadaş ben bu işi anlamadım biz ihracat mı yapacağız yoksa gidip alıcının ithalatını mı?” diyerek biraz şaşkın ve biraz da kızgın olarak söylendi.

Sonunda da “Yok arkadaş ben anlamam böyle işlerden, herkes kendi ülkesindeki işi yaparsa ben varım yoksa almazsa almasın” diyerek kestirip bıraktı.

INCOTERMS/Teslim Şekilleri’nin, sadece bu işlere yeni girenlerce değil, işin içerisinde olup uygulamasını yapan kişilerce bile eksik ve yanlış anlaşıldığına ve maalesef uygulamalarına dikkat edilmediğine oldukça sık rastladığımı ara sıra ifade ediyorum.

Maalesef INCOTERMS / Teslim Şekillerini, taşıma bedelini alıcının veya satıcının ödemesine bağlayacak kadar basite indirgeyenlere rastlıyoruz. Hatta farklı teslim şekilleri söylendiğinde de “FOB var CIF var gerisini boş ver neye yararlar” diyerek küçümseyen tavırlarla bilgelik taslayanları bile gördüm.

DDP talebi ile karşılaşan dostumuzun çekingenliğine katılmamak elde değil.

Zira farklı bir ülkede, kontrolünüz dışında ve bilmediğiniz koşullarda iş yaptırmak kolay değil

Benim yorumum da “Yapmayın” şeklinde oldu.

Özellikle az gelişmiş ve yolsuzluk oranının yüksek olduğu söylenen ülkelerde bu şekilde çalışmak ciddi riskler taşır.

Hiç yapılmamalı mı?

Buna kuşkusuz cevabım “Hayır yapılabilir” olacaktır…

Gümrüklerdeki kontrollerin şeffaf ve sıkı, finansal kayıtların da sağlıklı olduğu ülkelerde, sağlam ve güvenilir bir lojistikçi ile işbirliği yapılarak DDP uygulaması yapılabilir.

Bunun başarılabilmesi de işi yapabilene ciddi bir rekabet gücü kazandıracaktır…

Avrupa Birliği ülkelerinden bazılarına bu teslim şekli ile ihracat yapana rastladım.

Çok da başarılı olduklarını gördüm…

Ancak işin arkasında bilgili ve işi çok sıkı tutarak takip eden sağla


Hedef dil:
They want ddp.

Our friend started saying on the phone, “My teacher said something called DDP for the delivery of the buyer goods, so I said let’s work and see if we can write you back.”

“I didn’t really understand the DDP thing, and I was a little nervous that I’d never heard of it,” he continued.

Within the framework of INCOTERMS 2020 rules, the term DDP/Delivered Duty Paid/Customs Officially Paid Delivery is described as follows.

” The seller’s goods are at the designated place of arriving to the buyer or, if agreed, at the relevant point of arriving,

– Customs cleared for import,

– In the incoming transport vehicle,

– Ready to unload,

– Refers to the delivery of goods when left to the buyer’s savings.

In accordance with the DDP, the seller falls under certain obligations to the buyer, such as the customs clearance of goods for import, which can only be carried out in the country of the buyer.

It is recommended that the seller consider selling in accordance with DAP or DPU rules in such cases, as it may be difficult for the seller to fulfill these obligations in the buyer’s country for physical or legal reasons.”

When I explain this to our manufacturer friend in simpler language,

“What do you mean, I’m going to pay the taxes that the buyer is going to pay?” he asked with astonishment.

When my answer was yes, I was told, “Friend, I don’t understand this job, are we going to export or go and import the buyer?”

In the end, he cut it off, saying, “No, friend, I don’t understand this kind of work, if everyone does the job in their own country, I’m in or if he doesn’t, he won’t take it.”

I occasionally state that I find that INCOTERMS/Delivery Methods are incomplete and misunderstood not only by newcomers, but even by those who are involved and implemented, and unfortunately their applications are not paid attention.

Unfortunately, we find those who simplistically reduce incoterms / delivery methods to the buyer or seller’s payment of the transportation price. I’ve even seen people who have a disdain for disdain when they’re told about different forms of delivery, saying, “There’s FOB, there’s CIF, never mind the rest.”

It is not in your interest to disagree with the timidity of our friend who faced the DDP request.

Because it’s not easy to do business in a different country, out of your control and under unfamiliar circumstances.

And my comment was, “Don’t do it.”

Working in this way carries serious risks, especially in underdeveloped countries where corruption is said to be high.

Shouldn’t it ever be done?

My answer to this will undoubtedly be “No can be done”…

In countries where customs controls are transparent and strict and financial records are healthy, DDP can be implemented by cooperating with a robust and reliable logistician.

Achieving this will give the one who can do the job a serious competitiveness…

I came across some of the European Union countries exporting with this form of delivery.

I’ve seen them do very well…

However, the right that is knowledgeable behind the work and follows the work very tightly

Ekle