İthalat Belge İşlemleri E-Başvuru

İthalat mevzuatı kapsamında, belirli ürünlerin ithalatında İthal Lisansı, İthalat İzni, Gözetim Belgesi gibi belgeler aranmaktadır. Söz konusu belgeler için başvurular ilgili mevzuatlarda belirtilen şekilde İthalat Genel Müdürlüğüne yapılmaktadır. Başvurular, ilgili firma/kurumların E- imza yetkisine sahip kişileri tarafından E-devlet ve Bakanlığımız E-İşlemler kısmında yer alan İthalat Belge İşlemleri Sistemi üzerinden elektronik olarak yapılmaktadır.

İthalat Belge İşlemleri Sistemine E- imza Yetkilendirme İşlemleri
Aşağıda ve “E-İmza Uygulamaları sayfasında” “Uygulamalar” Başlığı altında “İthalat Belge İşlemleri” yer almaktadır.
E-İmza yetki başvurusunda bulunacak Kamu Kurumları, formlarda istenen Noter onayı işlemini kendi kurumlarının yetkililerilerine yaptırabilir.

– İthalat İşlemleri İletişim Bilgileri
– İthalat İşlemleri Uygulaması Nedir?
– Yetkilendirme Başvurusu
– Dilekçe Örneği
– Taahhüdname Örneği
– Azilname Örneği
– Firma/Kurum/Şahıs Tanımlama Formu

– Yetkilendirme Başvuru Kılavuzu
– Belge Başvuru Kılavuzu
– İthalat İşlemlerinde Elektronik Başvuru Sistemi Tebliği ( 2021/21)
– İthalat Tebliğleri

İthalat Belge İşlemleri Sisteminde E- Başvuru Yapılabilen Belge Türleri

TPS-0951-İthal Lisansı (Korunma)
TPS-0954-İthal Lisansı (Tarım-Otonom)
TPS-0956-İthal Lisansı (Tarım-Ülke Bazlı)
TPS-0955-İthal Lisansı (Sanayi)
TPS-0958-İthal Lisansı (Ozon)
TPS-0962-İzin Belgesi (Kullanılmış Eşya-Listedışı)
TPS-0970-İzin Belgesi (Kullanılmış Eşya-Liste)
TPS-0965-İzin Belgesi (Kati İthalat)
TPS-0875-İzin Belgesi (KSS)
TPS-0983-İzin Belgesi (Kıymetli Kağıt)
TPS-0340-İzin Belgesi (Kamu İthalat)
TPS-0963-Gözetim Belgesi (Tarım)
TPS-0964-Gözetim Belgesi (Sanayi)
TPS-1082-İthal Şahadetnamesi
TPS-1083-Nihai Kullanım Sertifikası

kaynak: https://ticaret.gov.tr/ithalat/ithalat-belge-islemleri-e-basvuru