Ümit veren artış

Bu aybaşında, her zaman olduğu gibi dış ticaret rakamları açıklandı.

Özellikle ihracatın artışının geldiği nokta gerçekten ileriye dönük olarak ümit veriyor.

Türkiye İhracatçılar Meclisi ( TİM ) internet sayfasında yayınlanan son rakamlara göre 2021 yılı Mart ayı ihracat rakamı 19 milyar ABD dolarına yaslanmış.

Tam rakam 18.985.472.487,27

Bir önceki yılın aynı ayına göre artış ise yüzde 42,2 olarak belirtiliyor.

Bu rakam kimilerini şaşırtacak kadar büyük görünse de geçen yılı COVID-19 nedeniyle oldukça sıkıntılı yaşadığımızı hatırlayalım. Bu nedenle de 2020 Mart ayı ihracatımızın, yine TİM rakamlarına göre, 16,336 milyar ABD Doları civarında gerçekleşen 2019 yılının mart ayına oranla yüzde 17,8 oranında azaldığını ve 13,4 milyar ABD Doları civarında gerçekleştiğini de aklımızda tutalım.

Kıyaslamaların daha sağlıklı zemine oturabilmesini sağlamak açısından bu verileri akılda tutmakta yarar vardır.

Bu rakamlardan hareketle baktığımızda Türk ihracatçısının 2021 yılının Mart ayında, 2020 yılında yaşanan kayıpları bile telafi ederek, 2019 yılı mart ayını dahi yüzde 16’dan biraz fazla geçmiş ve 19 milyar ABD Doları’na yaslanan bir ihracat rakamına erişmiştir.

Bu gerçekten ciddi bir başarıdır…

Bu rakam Türk ihracatçısının, krizdeki ülkelerin nabzını iyi tutabildiğinin bir göstergesi olabilir mi?

COVID-19 krizinin baş göstermesiyle birlikte, tedarik zinciri yönetimlerinde oluşması olası hareketlere dikkat çekerek ihracatçılarımızın, Uzak Doğu kaynaklarından sıkıntı yaşayan alıcılara daha rahat yaklaşabileceklerini belirtmiştim.

Zira, eski tedarikçilerinden kaynaklanan sıkıntılarını, daha kolay erişilebilecek tedarik kaynakları ile aşabilmek çabasında olan alıcıların Türk ihracatçılarına daha sıcak bakacakları gerçeği yadsınamaz bir biçimde ortada duruyordu ve bence hala orada.

İhracatçılarımızın bu konuda oldukça başarılı oldukları çok açık.

Bu rakamlar arasında biraz geride duran bir düşüşe dikkat çekmek isterim.

Avrupa Birliği’ne (AB) ihracatımızın Mart 2021 itibariyle, toplam ihracatımıza oranı yüzde 41,4 oldu.

Bunun memnuniyet verici olduğunun altını çizmek isterim…

Çünkü bu azalış, Türk ihracatçısının ihracat rakamlarını da arttırarak alışkanlıklarının dışına çıkabildiğinin ve ihracat pazarında çeşitlendirmeye gidebildiğinin ciddi bir göstergesidir.

Aynı şekilde ABD’ye olan ihracatımızın da ciddi boyutta artmış olması dikkat çekicidir.

Yaşanan bu artış ile 2021 ilk çeyrek ihracatımız 50 milyar ABD Doları’nı bulmuştur ve böyle devam edebilmesi halinde, bu yıl için yapılan tahminlerin üzerine çıkabilmesi de olasıdır.

Ancak…

Olası alıcılarımızın bulunduğu ülkelerde, COVID-19 nedeniyle yeniden devreye alınan kapanmalar, otomotiv sanayiinde yaşanan çip krizi nedeniyle ortaya çıkan üretim düşüşlerinin ilerleyen günlerde bu artışlara gölge düşürmesi olasıdır.

Özel sektörün ve özellikle bürokrasimizin bu konudaki gelişmeleri yakından izleyeceğini tahmin ediyoruz.

Yaşanan bu artışlar başta ihracatçılarımız olmak üzere, özellikle yaşanılan kısıtlamaları aşmak için sanal ortam tedbirlerini hızla ve etkili bir şekilde devreye alan dış ticaret bürokrasisinin eseridir.

Bu artışlarda payı olan herkesin eline sağlık…